W jaki sposób w rzeczywistości gwarantuje się ochronę dostępu do danych niejawnych?

Czytaj...

Czy wiesz, że nawet cywilny pracownik policji ma obowiązek podpisać dokument zakazujący mu ujawniania przekazanych na terenie komendy informacji? Ponadto istnieje specjalna ustawa z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie danych niejawnych, jaka m.in. reguluje kwestie prawne związane z tego typu danymi.


Ustawa ta definiuje m.in. zasady ochrony informacji niejawnych, zasady ich przetwarzania, sposób działania sprawdzającego czy też reguły przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i reguły działania kancelarii tajnych. System ochrony informacji niejawnych jest oparty na paru fundamentalnych normach, które są wiążące niezależnie od zmian wprowadzanych w metodach szczegółowych. Omawiana w tym artykule ochrona informacji niejawnych to w praktyce między innymi nadawanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli "tajne" albo "ściśle tajne". Mogłoby to wynikać m.in. z potrzeby ochrony przed poważną albo wyjątkowo istotną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej. Dostęp do takich danych mogą mieć jedynie osoby godne zaufania oraz wcześniej odpowiednio sprawdzone.
Internet


Nature
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu


Informacje poufne to dane, do jakich dostęp wymaga spełnienia konkretnych warunków. W wymienionej wyżej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych wymieniono między innymi takie klauzule tajności: "tajne" albo "poufne". Organizacja ochrony informacji niejawnych opiera się na kilku podstawowych regułach, do których przestrzegania są zobowiązani adresaci ustawy. Najważniejsze zawarto w art. ustawy.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, to sprawdź informacje (https://www.a-pro.pl/hurtownia-elektryczna/), które też są na niniejszy temat. Zawsze dobrze jest wiedzieć więcej.

Mówi on, że dane (zobacz bezpieczne niszczenie dokumentów) poufne, jakim nadano określoną klauzulę tajności:


- mogą zostać udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej,


- muszą zostać przetwarzane w uwarunkowaniach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie,


- powinny być chronione, stosownie do nadanej klauzuli tajności