Odgromniki jako narzędzia do ochrony istotnych elementów sieci

Czytaj...

Odgromniki są przyrządami które używa się do asekuracji istotnych elementów sieci.

Wyładowania atmosferyczne następują ciągle na wszystkich kontynentach i sprawiają duże straty. Powodują niszczenie urządzeń zarówno fabrycznych, jak i domowych. Z uwagi na ich dużą i nieoczekiwaną naturę nierzadko wywołują tragiczne konsekwencje w instalacjach elektrycznych.


elektryka
Author: Pete
Source: http://www.flickr.com
W celu zabezpieczenia przyrządów elektrycznych wrażliwych na zmiany napięcia wywołane m.in. uderzeniem pioruna konieczna jest wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna okaże się zabezpieczona, jeśli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki awarii, które zasygnalizują przymus wymiany ochronnika.

Wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa polega na wykonaniu połączenia miejsca neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych osłonek kabli, metalowych przewodów wchodzących do budynku, dodatkowych połączeń wyrównawczych i uziomu z kluczową szyną ekwipotencjalną.

W sytuacji kiedy masz zamiar znaleźć oprócz tego również inne pokrewne informacje na omawiany temat, to więcej zobaczysz na portalu (https://fotowoltaika.plus/faq/), do którego link jest tu.

Więcej tutaj: Pelelectric. Są trzy grupy ochronników zabezpieczających przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego które mogą pojawić się w sieci zasilającej dom.

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby pewnie przechwyci falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji. Ochroni nie tylko przed zmianą napięcia w czasie burzy, ale również łączeniowymi, jakie mogą się zdarzyć w sieci zasilającej.
Wybierając odpowiedni ogranicznik przepięć wypada uwzględnić maksymalne napięcie stałej pracy między kablem fazowym i neutralnym. Istotny jest ukształtowanie sieci, oraz odporność udarowa związana z udarami prądowymi, które wywodzą się od uderzenia piorunu.


Ograniczniki muszą być poddawane okresowej kontroli chociaż raz w roku, natomiast ponadplanowe sprawdzenie powinno się wykonać po wystąpieniu wyładowania piorunowego w obiekt.

Bezdotykowy i szybki sprawdzian ogranicznika wykonuje się za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego. Dobór i wykonanie części ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej powinno się powierzyć elektrykowi.